Stránky   jsou  ve  výstavbě ...................

Vítám Vás ......

na stránkách, kde prezentuji střípky své práce, své záliby, to co mě oslovuje... Práce s dětmi mě provází již od mládí. Nejprve jsem jezdil jako praktikant na školící střediska Červeného kříže, dále jako vedoucí (později hlavní) na letní tábory. Tyto zkušenosti mě přivedly (i když to nebyla cesta přímočará) k povolání - "poslání"  - učitele.   

"Nikdy nepřestaň být dítětem ...
Pokud musíš, nos svou malou masku,
abys to dítě před světem ochránil,
ale jestli dovolíš, aby zmizelo,
definitivně jsi vyrostl a jsi mrtvý."
Richard Bach

 

Po pěti letech učení bylo pro mě obrovským povzbuzením pro další práci narození syna. Je skvělé být s ním, hrát si s ním a vidět teď děti také očima rodiče ...  

V roce 1978 jsem nastoupil jako žák do první třídy základní školy. V roce 1995 jsem nastoupil jako učitel prvního stupně základní školy. Zdálo se mi, že se toho ve školství za těchto sedmnáct let příliš nezměnilo. Cítil jsem, že chci "učit" jinak.

Co jsem chtěl reformovat? Co mi vadilo?

Po uvědomění si těchto negativ a na základě mých zkušeností z letních táborů jsem intuitivně došel k projektové metodě.